црево за заваривање

  • Црево за заваривање кисеоника и ацетилена ОА300

    Црево за заваривање кисеоника и ацетилена ОА300

    ПРИМЕНА Рад са кисеоником, ацетиленом, ТНГ и негоривим гасовима.Произведено према БС 5120, ИСО 3821, ЕН 559, ДИН 8541, СИС 278265, ИС 714. КОНСТРУКЦИЈА Цев: бешавна.Синтетичка гума погодна за заваривање гасова.Ојачање: Синтетичка влакна високе чврстоће.Поклопац: црвена, плава, црна,